محل نمایشگاه های بین المللی تهران

آدرس نمایشگاه بین المللی تهران

تهران اتوبان هاشمی رفسنجانی ، خیابان سئول، جاده اختصاصی نمایشگاه تهران

نمایشگاه تهران 3 درب اصلی دارد: 

درب جنوب غربی : ورودی این درب از خیابان سئول تهران و حدود 100 متر پس از ورود به جاده اختصاصی نمایشگاه می باشد

درب جنوب : ورودی این درب نیز از خیابان سئول تهران است که پس از حدود 500 متر و گذشتن از درب جنوب غربی واقع شده است این درب در مقابل درب شمال باشگاه انقلاب قرار دارد و برخی از سالن های جنوبی نمایشگاه تهران از جمله سالن 8 و 9 دسترسی عالی دارد.

درب شمال : یکی از ورودی های اصلی دیگر نمایشگاه تهران است که از اتوبان چمران و یا پارکینگ واقع در شمال آن دسترسی دارد. 

تصویر نما از بالای نمایشگاه تهران