رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 23/09/1398
  • السبت 17/04/1441
  • Saturday 14/12/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم بهروز و خانم محمدزاده

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: استانداری خراسان رضوی/مدیریت پروژه های نمایشگاهی

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان/مسوول برگزاری آقای احمدی

در حال برگزاری

در حال برگزاری

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت طره سبز غرب

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان آذربایجان غربی

1 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان لرستان

2 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع