تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/07/1399
  • الأربعاء 06/02/1442
  • Wednesday 23/09/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

در حال برگزاری

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی البرز

5 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه

17 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
دسته بندی: مهر ماه
برگزار کننده: ستاد فناوری نانو

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

19 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع