رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 26/07/1398
  • الجمعة 19/02/1441
  • Friday 18/10/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: لاوین توسعه بیات

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: سایت دائمی نمایشگاه بین المللی خراسان جنوبی

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

2 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

3 روز مانده تا شروع