رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: لباس،پوشاک
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, غذایی, یلدا
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: لنجمن دوستداران سفال آذربایجان شرقی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: ازدواج و جهیزیه
برگزار کننده: کانون تبلیغاتی نقطه

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم بهادری

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت‌ نمایشگاهی شادرمن شمال

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شادرمن شمال

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

در حال برگزاری
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

در حال برگزاری