رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی یاسوج

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم فتح زاده و خانم محبوبی

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری