رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/03/1397
  • الأحد 13/09/1439
  • Sunday 27/05/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری

1 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آریانا

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

22 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
دسته بندی: کالا, لیزینگ
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

23 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

23 روز مانده تا شروع