رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/03/1398
  • الثلاثاء 15/10/1440
  • Tuesday 18/06/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه جویان جوان قزوین

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کیان فرتاک هستی

در حال برگزاری
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: کانون آگهی و تبلیغات توسعه

در حال برگزاری

5 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

6 روز مانده تا شروع