رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 28/05/1398
  • الاثنين 18/12/1440
  • Monday 19/08/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

1 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

1 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

3 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع