رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 03/12/1398
  • السبت 28/06/1441
  • Saturday 22/02/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی رشت

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

1 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان لرستان

1 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

2 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

2 روز مانده تا شروع