رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
دسته بندی: سونا و استخر
برگزار کننده:

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

درحال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

درحال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

درحال برگزاری

درحال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

1 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع