رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 22/01/1399
  • الجمعة 17/08/1441
  • Friday 10/04/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

5 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: توسعه نمایشگاهی شریف خاورمیانه

10 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1399
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

48 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

48 روز مانده تا شروع

58 روز مانده تا شروع