تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: تير 1399
دسته بندی: تیر ماه
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: تير 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی ارومیه

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: تير 1399
دسته بندی: آرایشی و بهداشتی
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

2 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
دسته بندی: تیر ماه
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

7 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1399
دسته بندی: تیر ماه
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
دسته بندی: نمایشگاه 99
برگزار کننده:

16 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1399
دسته بندی: مرداد ماه
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

23 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع