رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/06/1397
  • الخميس 10/01/1440
  • Thursday 20/09/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

3 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی/شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

4 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: صنعت
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: کالا
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: کتاب
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان

9 روز مانده تا شروع