رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/01/1397
  • الخميس 06/07/1439
  • Thursday 22/03/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آفتاب و شرکت توسعه تجارت

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده: مجموعه شهر کتاب ابن سینا

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
دسته بندی: تقویم نمایشگاهی
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

2 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
دسته بندی: فرهنگی
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

25 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان/آسیه رفسنجانی

26 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

27 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

27 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده: شهرداری استان زنجان

32 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

32 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

32 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: ازدواج و جهیزیه
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

32 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

33 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده:

38 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع