تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 07/11/1399
  • الثلاثاء 13/06/1442
  • Tuesday 26/01/2021
تقویم نمایشگاهی داخلی

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

در حال برگزاری

2 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: مدیر اجرایی: آقای اسفندیاری

14 روز مانده تا شروع