رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1397
دسته بندی: کالا
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
دسته بندی: اقتصادی, بازرگانی
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
دسته بندی: غذایی, نوشیدنی
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

5 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت ملی صنایع پتروشیمی/شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: صنعت
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

6 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: کالا
برگزار کننده: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: آرمان تجارت

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

7 روز مانده تا شروع