رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

در حال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: صنایع دستی
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: ازدواج و جهیزیه
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: ساختمان
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده:

2 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: شیلات و آبزیان
برگزار کننده: شرکت آریانا

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده: شرکت آریانا

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: شرکت آریانا

3 روز مانده تا شروع