رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز طراحی فرآیند - ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

40 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

40 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: دانشگاه فردوسی مشهد - قطب علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات

41 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی تبریز

42 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام

42 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع