رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: صنایع دستی
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

5 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: فرهنگی
برگزار کننده: پیمانکار

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: علمی, آموزشی
برگزار کننده:

6 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: ازدواج و جهیزیه
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

10 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت پیام نگاران فاطر

10 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

10 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

10 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: متفرقه
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

11 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان/ندا عباسی

12 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع