رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

1 روز مانده تا شروع

2 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: انرژی
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

3 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

3 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت بين المللی بازرگانی و نمايشگاهی تهران /سازمان توسعه تجارت ايران/سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کشور

4 روز مانده تا شروع