رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی

2 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین الملی استان خوزستان/مسوول برگزاری آقای احمدی

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

4 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع