رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

7 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: کتاب
برگزار کننده: اداره کل ارشاد اسلامی استان کردستان

11 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: لوازم التحریر, کالا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

13 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

15 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

15 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع