رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مشاورین توسعه تجارت دانیال پارس/مجری نمایشگاه: سید احمد میرزایی

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

4 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی قم

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت راشا دیار پارس

6 روز مانده تا شروع