رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: آرایشی و بهداشتی
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرهنگی
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: کالا, کالای ایرانی
برگزار کننده: پرتونگاران کویر

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

6 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

6 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

7 روز مانده تا شروع