رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

6 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

8 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش

9 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آبادگران سازه اسپادانا

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: .

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت تعاونی چند منظوره کارکنان نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: برق, انرژی, آب و فاضلاب
برگزار کننده: شرکت هفتواد

10 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: لباس،پوشاک
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع