رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: خدمات شهری
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شبکه کارآفرینی کشور وابسته به دانشگاه تربیت مدرس

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

14 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

15 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

15 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: غذایی, جشنواره
برگزار کننده:

16 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

16 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

17 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

18 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده:

25 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

28 روز مانده تا شروع