رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

5 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

8 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: متفرقه
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده:

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

10 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

11 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: چرم, لباس،پوشاک
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

11 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع