تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 17/04/1399
  • الثلاثاء 17/11/1441
  • Tuesday 07/07/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

56 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
دسته بندی: شیلات و آبزیان
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
دسته بندی: ساختمان
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی ارومیه

63 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

73 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

76 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران

77 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع