رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

6 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

8 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

11 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سورنا

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان مرکزی

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گیلان

12 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: شاه کرمی و کیهانی پور

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی اراک

12 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع