رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 01/07/1397
  • الأحد 13/01/1440
  • Sunday 23/09/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی قصر کویر

16 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: گیاهان دارویی
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: کار
برگزار کننده:

21 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: اقتصادی
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع