رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

12 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

12 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان کرمان/ شرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانه

13 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی(اپما)

14 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی(اپما)

14 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع