رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی

24 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

26 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی مشهد

29 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت سایا نمای پارسیان

30 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

33 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

33 روز مانده تا شروع