رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: بازرگانی
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: فرهنگی, متفرقه
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

11 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت متین کار زاینده رود

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه آزاد

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: ساختمان, در و پنجره
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

14 روز مانده تا شروع