رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

14 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

14 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم بهروز و خانم محمدزاده

14 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

18 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی هرمزگان

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: استانداری خراسان رضوی

19 روز مانده تا شروع