تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 05/07/1399
  • السبت 09/02/1442
  • Saturday 26/09/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

74 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1399
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

108 روز مانده تا شروع

108 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

134 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
دسته بندی: نمایشگاه 99
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرارو صنعت

148 روز مانده تا شروع