تقویم نمایشگاهی داخلی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 21/04/1399
  • السبت 21/11/1441
  • Saturday 11/07/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

166 روز مانده تا شروع

185 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
دسته بندی: نمایشگاه 99
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرارو صنعت

197 روز مانده تا شروع

201 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1399
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

211 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
دسته بندی: نمایشگاه 99
برگزار کننده: شرکت آتی ساز فناوری فرارو صنعت

225 روز مانده تا شروع