رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی

14 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت دانیال پارس

15 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت پارس اکسون

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار کانون تبلیغات توسعه

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: کالا, لیزینگ, بهمن ماه
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

20 روز مانده تا شروع