رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 07/02/1397
  • الجمعة 12/08/1439
  • Friday 27/04/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

53 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

60 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

60 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

60 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
دسته بندی: برق, انرژی
برگزار کننده:

61 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
دسته بندی: تولیدی, کالا
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

62 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

62 روز مانده تا شروع

65 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

66 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

66 روز مانده تا شروع