رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: برق, انرژی, آب و فاضلاب
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

25 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

25 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, غذایی, یلدا
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

26 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: غذایی, یلدا
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

28 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

29 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع