رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی

29 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شبکه معدن ایران(شرکت ره آورد گسترش فن و دانش مانا)

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

30 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

31 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای عمادی

37 روز مانده تا شروع