رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین

20 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

20 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توسعه ارتباطات پگاه اصفهان

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آ.غ.میاندوآب

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم بهروز و خانم محمدزاده

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

25 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع