رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

16 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آرتا نمانگر اردبیل

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

17 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: گل و گیاه
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

18 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: چوب و یراق آلات
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شکوه سبز کردستان

18 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه آوای هنرور

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: فرهنگی
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: تولیدی, کالا
برگزار کننده:

19 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

19 روز مانده تا شروع