رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/10/1396
  • الجمعة 03/05/1439
  • Friday 19/01/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

19 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده: شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس

23 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: آسیا پاسارگاد خاورمیانه

24 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی کارآفرینان

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: کالا, خدمات
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: ازدواج و جهیزیه
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: متفرقه
برگزار کننده: شرکت نواندیشان صنعت و تجارت سمن

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارسه

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده: تانا گروپ

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
دسته بندی: ساختمان, بازرگانی
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

25 روز مانده تا شروع