رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی شادرمن شمال

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت ماندگار آفرینان مهر آویژه

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: غذایی, بهمن ماه
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان گلستان

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

23 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: سفیران

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع