رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

33 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: لیزینگ
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی آذربایجان شرقی

34 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
دسته بندی: صنایع دستی
برگزار کننده:

35 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
دسته بندی: لباس،پوشاک
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

38 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

38 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

38 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
دسته بندی: غذایی, نوشیدنی
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

38 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع