رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

46 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: برق, انرژی
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: آب و فاضلاب
برگزار کننده: پیمانکار شرکت مبنا رخداد آفرین

50 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: غذایی
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
دسته بندی: سوغات و هدایا
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: قصر کویر

52 روز مانده تا شروع