رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 02/11/1397
  • الثلاثاء 16/05/1440
  • Tuesday 22/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

27 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بلخ آذر مجد

28 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

28 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

29 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
دسته بندی: آرایشی و بهداشتی
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

29 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت بارثاوا ابتکار یگانه

29 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
دسته بندی: غذایی, اسفند ماه
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

29 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
دسته بندی: برق, انرژی, اسفند ماه
برگزار کننده: شرکت فرداد سیال چهار فصل

30 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع