رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 02/11/1397
  • الثلاثاء 16/05/1440
  • Tuesday 22/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

33 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

33 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی وایمنی شهری شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

33 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
دسته بندی: غذایی, اسفند ماه
برگزار کننده: .

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
دسته بندی: غذایی, اسفند ماه
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان جنوبی

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

34 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

35 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

35 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ فردا

35 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آریا ماد غرب

35 روز مانده تا شروع