رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 28/07/1397
  • السبت 10/02/1440
  • Saturday 20/10/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی

50 روز مانده تا شروع

50 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرش و تابلو فرش
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: کارآفرینان تجارت

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

51 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده:

51 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: برق, انرژی, آب و فاضلاب
برگزار کننده:

52 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع

52 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, صنایع دستی
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: لباس،پوشاک
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

53 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: فرهنگی, غذایی, یلدا
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

54 روز مانده تا شروع