رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 24/09/1398
  • الأحد 18/04/1441
  • Sunday 15/12/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی

37 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان قم

37 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مبنا رخداد آفرین

38 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

39 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

39 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مشاورین توسعه تجارت دانیال پارس/مجری نمایشگاه: سید احمد میرزایی

39 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

42 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع