رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/08/1398
  • الثلاثاء 22/03/1441
  • Tuesday 19/11/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: استانداری زنجان/ سازمان صنعت, معدن و تجارت زنجان

در حال برگزاری

8 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

77 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

77 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع