رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 07/03/1399
  • الأربعاء 05/10/1441
  • Wednesday 27/05/2020
تقویم نمایشگاهی داخلی

درحال برگزاری

درحال برگزاری
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

1 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی - شرکت برتر ملل

1 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

20 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع