رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 29/08/1397
  • الثلاثاء 12/03/1440
  • Tuesday 20/11/2018
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده:

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارک فناوری پردیس با همکاری مجموعه ی دانشکار

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت رستاک پاد ویژن

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
دسته بندی: مبلمان
برگزار کننده: شرکت الوند کیان خلیج فارس

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
دسته بندی: ساختمان, در و پنجره
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان میراث فرهنگی استان گلستان

در حال برگزاری

2 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول برگزاری: آقای احمدی زاده

2 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
دسته بندی: علمی, فرهنگی, کتاب
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

3 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

5 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های هوایی پارس کیش

5 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع