رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 02/11/1397
  • الثلاثاء 16/05/1440
  • Tuesday 22/01/2019
تقویم نمایشگاهی داخلی
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان پارک ها و فضای سبز اهواز

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: برق, انرژی, بهمن ماه
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان همدان

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: گل و گیاه, بهمن ماه
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نگاه سبز نمایشگاهی پارس

در حال برگزاری

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: بهمن ماه
برگزار کننده: گروه باران

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
دسته بندی: برق, انرژی, بهمن ماه
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

درحال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

درحال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

درحال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

درحال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی استان قم

درحال برگزاری

درحال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

1 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

1 روز مانده تا شروع