نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه های داخلی

لیست نمایشگاه های داخلی ایران در این صفحه قابل نمایش است

کشاورزی همدان

نمایشگاه کشاورزی همدان ۱۴۰۱ نوزدهمین دوره

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی کشاورزی (ماشین آلات، نهادها، سیستم های آبیاری و کشت های گلخانه ای) همدان ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار می گردد.