نمایشگاه های داخلی

نمایشگاه های داخلی

لیست نمایشگاه های داخلی ایران در این صفحه قابل نمایش است

اتوماسیون صنعتی

نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ شانزدهمین دوره

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه اتوماسیون صنعتی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۶/۰۱(۲۳/۰۸/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه معدن…

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه صنعت مشهد ۱۴۰۱ بیست و سومین دوره

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنعت مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۶/۰۱(۲۳/۰۸/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه…

نمایشگاه متالوژی

نمایشگاه متالورژی مشهد ۱۴۰۱ پانزدهمین دوره

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی فلزات، فوالد، متالورژی، قالبسازی، آهنگری، ریخته گری و صنایع نسوز مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۱ الی ۴ شهریور ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه متالوژی مشهد ۱۴۰۱:…

رنگ و رزین

نمایشگاه رنگ و رزین مشهد ۱۴۰۱ دوازدهمین دوره

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین، پوششهای صنعتی، چسب و مواد شیمیایی و کامپوزیت ها مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۸ الی ۳۱ تیر ماه برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه رنگ…

دام و طیور

نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ یازدهمین دوره

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد. تاریخ شروع نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ پایان نمایشگاه صنایع دستی مشهد ۱۴۰۱:…

دام و طیور

نمایشگاه ورزش تجهیزات ورزشی مشهد ۱۴۰۱ پنجمین دوره

پنجمین نمایشگاه تخصصی ورزش،تجهیزات ورزشی و جشنواره سفر و کمپینگ مشهد ۱۴۰۱ در تاریخ ۴ الی ۷ مرداد برگزار میگردد.   تاریخ شروع نمایشگاه ورزش مشهد ۱۴۰۱: سه شنبه ۰۱/۰۵/۰۴(۲۶/۰۷/۲۰۲۲) تاریخ…