رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

70 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

240 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

218 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

147 روز مانده تا شروع

202 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

در حال برگزاری

202 روز مانده تا شروع

202 روز مانده تا شروع

100 روز مانده تا شروع