رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 28/06/1397
  • الأربعاء 09/01/1440
  • Wednesday 19/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

56 روز مانده تا شروع

89 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

118 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

145 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

114 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

60 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

55 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

55 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

159 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

19 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته

پایان یافته