رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

126 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

79 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

61 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مدیریت تجارت آریایی میوان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

8 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

156 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی رشت

پایان یافته

71 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بیرجند

درحال برگزاری

9 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

85 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

102 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته