رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 03/11/1398
  • الخميس 28/05/1441
  • Thursday 23/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی

48 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

4 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مدیریت تجارت آریایی میوان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

34 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی رشت

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سپنتا رویداد پارس/ آقای خادم

25 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بیرجند

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان خوزستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

22 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی همدان

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

پایان یافته

12 روز مانده تا شروع