رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

119 روز مانده تا شروع

152 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

181 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

75 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راهکار توسعه صنعت کویر

در حال برگزاری
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

178 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

116 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: جلوه گستر امید آینده

6 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

188 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت نمایشگاهی راشا دیار پارس

188 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

198 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

223 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مجتمع فنی تهران

پایان یافته

پایان یافته