رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 05/03/1398
  • الأحد 22/09/1440
  • Sunday 26/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی

79 روز مانده تا شروع

190 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

205 روز مانده تا شروع

259 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

58 روز مانده تا شروع

139 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

58 روز مانده تا شروع

260 روز مانده تا شروع

260 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

16 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع