رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

123 روز مانده تا شروع

325 روز مانده تا شروع

325 روز مانده تا شروع

223 روز مانده تا شروع

211 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

91 روز مانده تا شروع

25 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نیایش مهرآوران

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته