رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی آرایشی و بهداشتی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

74 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه

27 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

9 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مدیریت تجارت آریایی میوان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

104 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی رشت

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بیرجند

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی استان خوزستان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

33 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مهراس پیشگام صدرا

پایان یافته

50 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه فرهنگ مهرپاد

پایان یافته