رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی لیزینگ
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

113 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آوا ابتکار مه سیما

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته

10 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: پیمانکار شرکت متین کار زاینده رود

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: پیام نگاران فاطر

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: مسئول برگزاری: آقای مهدی علیزاده

پایان یافته
زمان: اسفند 1395
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته