رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی خدمات شهری
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده:

186 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

179 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

165 روز مانده تا شروع

47 روز مانده تا شروع

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت اندیشگران باران خیام

61 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

171 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

195 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: پیمانکار شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

پایان یافته