رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/04/1397
  • الجمعة 08/11/1439
  • Friday 20/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات شهری
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

137 روز مانده تا شروع

216 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

200 روز مانده تا شروع

پایان یافته

175 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

137 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

40 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

39 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

115 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

57 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

24 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شهرداری استان زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پیمانکار سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

87 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان رضوی

75 روز مانده تا شروع

88 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته