رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی خدمات شهری

95 روز مانده تا شروع

231 روز مانده تا شروع

پایان یافته

91 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی نماگران پرشین

26 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر

پایان یافته
زمان: فروردين 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1396
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان فارس

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

27 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1396
برگزار کننده: گروه پرتو بیتا

پایان یافته

پایان یافته