رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی خدمات شهری
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

83 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: واحد حمل و نقل پاک معاونت حمل و نقل شهرداری تهران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: صنعت و بازرگانی

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت آرتا نمانگر اردبیل

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون استان کردستان

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت آگه رسانه

34 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت آروین تجارت میانه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

پایان یافته