رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی ایمنی و امنیت

125 روز مانده تا شروع

248 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

در حال برگزاری

242 روز مانده تا شروع

پایان یافته

88 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

214 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ

پایان یافته

پایان یافته

در حال برگزاری
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: سازمان پدافند غیرعامل

پایان یافته

180 روز مانده تا شروع

پایان یافته