رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 22/08/1397
  • الثلاثاء 05/03/1440
  • Tuesday 13/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی ایمنی و امنیت
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی وایمنی شهری شهرداری تهران

105 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: سازمان آتش نشانی وایمنی شهری شهرداری تهران و شرکت آریاراد شریف

104 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: موسسه هوشمند پردازان مبین

19 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

67 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: اتاق تعاون ایران

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: پیمانکار نمایشگاه های بین المللی استان فارس

پایان یافته

91 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت هفتواد

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

70 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته