رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/11/1398
  • الجمعة 29/05/1441
  • Friday 24/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های فوریه
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: PRODEXPO 2020

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

5 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان اصفهان

17 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

25 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژ های نمایشگاهی / مسوول برگزاری: خانم میرنژاد

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته