رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 02/11/1398
  • الأربعاء 27/05/1441
  • Wednesday 22/01/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های مارس (مارچ)
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

39 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

41 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

38 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

56 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

47 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

48 روز مانده تا شروع

51 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته