نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های مارس (مارچ)

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های مارس (مارچ)

93 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: مجری ایران : شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

106 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

90 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1400
برگزار کننده: پارس رستاک

100 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت پارس رستاک

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته