رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/08/1398
  • الثلاثاء 22/03/1441
  • Tuesday 19/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های مارس (مارچ)
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: گروه اوژن

102 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

120 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

111 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع

106 روز مانده تا شروع

119 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته