رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/09/1397
  • الثلاثاء 10/04/1440
  • Tuesday 18/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های آوریل (ایپریل)

132 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

148 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

126 روز مانده تا شروع

124 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

104 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت متیس گروپ

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته