نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های ژوئن (جون)

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/02/1401
  • الثلاثاء 16/10/1443
  • Tuesday 17/05/2022
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های ژوئن (جون)
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: کارگزار ایران: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

24 روز مانده تا شروع

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1401
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

پایان یافته
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت IFP Group- مجری: پاویون ایران توسعه نمایشگاهی اوژن

20 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت توسعه اوراسيا نويد

20 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

پایان یافته

49 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1400
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

پایان یافته

7 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: شرکت بازرگانی - بین المللی آرک

پایان یافته
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1401
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سپنتاس کیش

27 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته