رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 28/03/1398
  • الثلاثاء 15/10/1440
  • Tuesday 18/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های ژوئیه (جولای)
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

34 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته

پایان یافته