رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 30/05/1397
  • الثلاثاء 10/12/1439
  • Tuesday 21/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های آگوست (اوت)
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

105 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

3 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده:

در حال برگزاری

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

9 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته