رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های سپتامبر
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

26 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت میلاد مبتکر شرق

16 روز مانده تا شروع

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

37 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

24 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

37 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

388 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

29 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مدیریت تجارت آریایی میوان

18 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده:

11 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

44 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

37 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

39 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: پارس رستاک

31 روز مانده تا شروع