رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های اکتبر

18 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

21 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

33 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع

40 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان

34 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

33 روز مانده تا شروع

19 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

10 روز مانده تا شروع

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

24 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی نوژن راد

17 روز مانده تا شروع