رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 03/04/1398
  • الاثنين 21/10/1440
  • Monday 24/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های اکتبر

98 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

98 روز مانده تا شروع

98 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

98 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت راه ابریشم دریایی

112 روز مانده تا شروع

121 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

99 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

127 روز مانده تا شروع

126 روز مانده تا شروع

103 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: یاران کارآفرین پاسارگاد

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته