رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/03/1398
  • الخميس 19/09/1440
  • Thursday 23/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های نوامبر

167 روز مانده تا شروع

166 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

166 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع

171 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای ایزدخواه

166 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته