رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های نوامبر
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اکسپودیا

27 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین‌ المللی پارس پگاه تجارت

14 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

30 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

8 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سنترال آسیا

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

9 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

16 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

20 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع

393 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت اوژن-خانم احمدی

14 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع