رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های نوامبر

66 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی سنترال آسیا

87 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

68 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

75 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

79 روز مانده تا شروع

93 روز مانده تا شروع

452 روز مانده تا شروع

71 روز مانده تا شروع

87 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی رویداد تجارت سورن

73 روز مانده تا شروع

73 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

72 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

72 روز مانده تا شروع