رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 28/07/1397
  • السبت 10/02/1440
  • Saturday 20/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های نوامبر
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

34 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

37 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای ایزدخواه

381 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

45 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

12 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع

38 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

24 روز مانده تا شروع

33 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته