نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های دسامبر

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های دسامبر

2 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

17 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت آرتانمانگر اردبیل

24 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد

16 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: اتحادیه کفاشان دستدوز تهران

44 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت نمانگر

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

در حال برگزاری
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1401
برگزار کننده: dmg events

372 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

15 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا

25 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: مسوولان برگزاری: خانم غلامی، لزومیان، فرامزی، محمدزاده و اسلام خواه

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

پایان یافته

پایان یافته