رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های دسامبر
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

79 روز مانده تا شروع

74 روز مانده تا شروع

95 روز مانده تا شروع

76 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

84 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

97 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

85 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

74 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته