رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های دسامبر
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

40 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

25 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: مسوولان برگزاری: خانم غلامی، لزومیان، فرامزی، محمدزاده و اسلام خواه

41 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی و بین المللی آرک

30 روز مانده تا شروع

21 روز مانده تا شروع

43 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

20 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته

پایان یافته