رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی تور نمایشگاهی

197 روز مانده تا شروع

204 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: مسوول ثبت نام: خانم خلیلی

65 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

187 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

67 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

درحال برگزاری
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

138 روز مانده تا شروع

116 روز مانده تا شروع

67 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت متیس گروپ

پایان یافته