رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی تور نمایشگاهی
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

57 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع

پایان یافته

261 روز مانده تا شروع

212 روز مانده تا شروع

221 روز مانده تا شروع

243 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

64 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

38 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

36 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: IFP GROUP/مسوول برگزاری: حسین زاده

71 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

16 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

114 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

64 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

115 روز مانده تا شروع

72 روز مانده تا شروع