رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 01/08/1397
  • الثلاثاء 13/02/1440
  • Tuesday 23/10/2018
نمایشگاههای دسته بندی تور نمایشگاهی
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت الغدیر سوریه

2 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

129 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته

156 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

43 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

31 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس پگاه تجارت

42 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

1 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای ایزدخواه

379 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته

پایان یافته