رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه آلمان

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

در حال برگزاری
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

354 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع

270 روز مانده تا شروع

پایان یافته

166 روز مانده تا شروع

426 روز مانده تا شروع

175 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع

1 روز مانده تا شروع

پایان یافته

46 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

38 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته