رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه ترکیه
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

33 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

83 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع

درحال برگزاری

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: راستین پایا

14 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: راستین پایا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی بوشهر

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

6 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته