رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه ترکیه
زمان: دي 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی ارومیه

55 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

6 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

98 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی پیام نگاران فاطر

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته