نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه ترکیه

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 07/09/1400
  • الأحد 23/04/1443
  • Sunday 28/11/2021
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه ترکیه
زمان: مهر 1399
برگزار کننده: مرکز نمایشگاهی تویاپ

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1400
برگزار کننده: میوان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1399
برگزار کننده: میوان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اکسپودیا

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت رستاک پادویژن

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تویاپ

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته