رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه چین
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

62 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

105 روز مانده تا شروع

105 روز مانده تا شروع

63 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

118 روز مانده تا شروع

110 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

پایان یافته

87 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع

102 روز مانده تا شروع

125 روز مانده تا شروع

147 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته