رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه چین

71 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

6 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

62 روز مانده تا شروع

54 روز مانده تا شروع

112 روز مانده تا شروع

پایان یافته

31 روز مانده تا شروع

5 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

پایان یافته

69 روز مانده تا شروع

پایان یافته

90 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: شرکت مشاوران نمایشگاهی سایانمای پارسیان

پایان یافته