رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه روسیه
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

5 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

36 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع

35 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

14 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته