رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه روسیه
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

7 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

182 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

49 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

28 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته