رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 02/11/1397
  • الثلاثاء 16/05/1440
  • Tuesday 22/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه روسیه

56 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

20 روز مانده تا شروع

245 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

112 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

91 روز مانده تا شروع

133 روز مانده تا شروع

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی مشهد

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت بریتانیایی ITE شعبه روسیه/ اوژن

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته