رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 23/09/1397
  • الجمعة 06/04/1440
  • Friday 14/12/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه عراق

59 روز مانده تا شروع

179 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

152 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

59 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت اوژن

59 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

11 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت پارس تجارت پارادیس

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: اقای نقی زاده

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه توسعه نمایشگاهی اوژن

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: IPEC

پایان یافته

پایان یافته