رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه عراق
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

64 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: مدیریت فروش: صیامی

64 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: اوژن

3 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: IPEC

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: اوژن

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت و معدن و تجارت استان قم/شرکت توسعه نمایشگاهی بین المللی بنیس

پایان یافته