رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 02/12/1397
  • الخميس 16/06/1440
  • Thursday 21/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه عراق

پایان یافته

18 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

69 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

53 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

60 روز مانده تا شروع

111 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

110 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

9 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

111 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع

56 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته