رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 29/01/1398
  • الخميس 13/08/1440
  • Thursday 18/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه عراق

41 روز مانده تا شروع

پایان یافته

13 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

4 روز مانده تا شروع

55 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت pyramids

54 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

4 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

55 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارس رستاک

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت طلوع گلستان

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان توسعه نمایشگاهی و خدمات بازرگانی عراق

پایان یافته