رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/05/1398
  • السبت 16/12/1440
  • Saturday 17/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه عراق
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

37 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

76 روز مانده تا شروع

پایان یافته

101 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع

32 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مدیریت تجارت آریایی میوان

18 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: Soran Qadir Aziz - Executive Manager

19 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت مرآت تجارت سپاهان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: IFP GROUP

44 روز مانده تا شروع

44 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی اوژن

44 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته