رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 30/05/1397
  • الثلاثاء 10/12/1439
  • Tuesday 21/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه کنیا
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت رویداد تجارت سورن

13 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

14 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی راستین پایا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: شرکت بین المللی استان اصفهان

پایان یافته