رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 20/01/1399
  • الأربعاء 15/08/1441
  • Wednesday 08/04/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه هلند

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرینان توسعه پویا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری : آقای ایزدخواه

پایان یافته