رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

24 روز مانده تا شروع

218 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

64 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

206 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: ایده تجارت هرمس

206 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

197 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

35 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

176 روز مانده تا شروع

136 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع

113 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تیراژه سازان سحر

101 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برساز رویداد پارس

72 روز مانده تا شروع

64 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

36 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت آوا پیک تحریر ایران

پایان یافته