رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 31/06/1398
  • الأحد 23/01/1441
  • Sunday 22/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

6 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

78 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

149 روز مانده تا شروع

16 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه

155 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین - موسسه آموزش عالی آل طه

155 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز طراحی فرآیند - ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

163 روز مانده تا شروع

94 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

22 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع

122 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

79 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

95 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته