رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 22/08/1398
  • الأربعاء 16/03/1441
  • Wednesday 13/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاه های بین المللی بنیس

52 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: مرکز توانبخشی تهران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

26 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشگاه علم و صنعت ایران

97 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه - موسسه آموزش عالی آل طه

103 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقان علوم و فنون بنیادین - موسسه آموزش عالی آل طه

103 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: مرکز طراحی فرآیند - ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

111 روز مانده تا شروع

42 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتحادیه کفش های ماشینی و لاستیکی

پایان یافته

70 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: ستاد توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

27 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان

پایان یافته