رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/01/1398
  • الثلاثاء 20/07/1440
  • Tuesday 26/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

105 روز مانده تا شروع

84 روز مانده تا شروع

75 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: پویا نگار سرام پارسیان

94 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

156 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تراشه صنعت هزاره سوم

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: میلاد مبتکر شرق

156 روز مانده تا شروع

144 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

134 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت صنايع نمايشگاهی آوای موفق ايرانيان

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: بنیاد ملی مد و لباس اسلامی ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: مرکز کار ایران

27 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت پالار سامانه

84 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

75 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت ملی نفت ایران

36 روز مانده تا شروع

27 روز مانده تا شروع