رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران

36 روز مانده تا شروع

150 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: انجمن آترواسکلروز ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

107 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت نور برکات آسمان

در حال برگزاری
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

123 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

36 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

148 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

67 روز مانده تا شروع

28 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

25 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت کافی

19 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

142 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

184 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

30 روز مانده تا شروع