رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 19/09/1398
  • الثلاثاء 13/04/1441
  • Tuesday 10/12/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

15 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

41 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت طلایی نیک روش

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف و شرکت آریا راد شریف

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه تجارت کافی

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

35 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

پایان یافته

65 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: ایده تجارت هرمس

65 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کار آفرینان مهر ایرانیان

56 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت طرح ساز گوهر

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

35 روز مانده تا شروع