رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 03/06/1398
  • الأحد 24/12/1440
  • Sunday 25/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

114 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع

114 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

105 روز مانده تا شروع

66 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

105 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

86 روز مانده تا شروع

76 روز مانده تا شروع

پایان یافته

57 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

57 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

46 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

46 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

67 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

86 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

36 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت مدیریت کوشا

36 روز مانده تا شروع