نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 16/04/1399
  • الاثنين 16/11/1441
  • Monday 06/07/2020
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه های تهران
زمان: فروردين 1399
برگزار کننده: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

پایان یافته
زمان: آذر 1399
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

160 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت دروازه تجارت فراسو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: انجمن صنایع لوازم خانگی ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: مرکز نوآوری لیزر ایران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت راهکار تجارت، مدیریت کوشا

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

پایان یافته

پایان یافته