رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 29/06/1398
  • الجمعة 21/01/1441
  • Friday 20/09/2019
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

151 روز مانده تا شروع

41 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

10 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

10 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

145 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: Soran Qadir Aziz - Executive Manager

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

132 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

58 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

148 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

88 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

50 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

62 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

54 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم حسن زاده و خانم پیرایش

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

15 روز مانده تا شروع