رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 20/09/1396
  • الاثنين 23/03/1439
  • Monday 11/12/2017
نمایشگاههای دسته بندی علمی

105 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

64 روز مانده تا شروع

6 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: امیرحسین امیری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری

10 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه پلی تکنیک صنعتی امیرکبیر

81 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: موسسه نوآوری علوم و فنون ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: گروه های آموزشی روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور

79 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: Unified Academy of Innovation کشور نیوزلند، حمایت IEEE بخش ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران

11 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

95 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته