رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

205 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

192 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

240 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

103 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

208 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

148 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

92 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

180 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

149 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

90 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

63 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت آرمان توسعه گستر سناباد

114 روز مانده تا شروع

90 روز مانده تا شروع

53 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

75 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

124 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: کانون آگهی و تبلیغات توسعه

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته