رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 30/08/1398
  • الخميس 24/03/1441
  • Thursday 21/11/2019
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار

13 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاهی شریف

32 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: توانیر/وزارت نیرو - مجله ترانسفورماتور

19 روز مانده تا شروع

145 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

83 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: Soran Qadir Aziz - Executive Manager

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

70 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حال برگزاری
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

86 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

44 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

72 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

31 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان گلستان

پایان یافته