رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 31/02/1398
  • الثلاثاء 17/09/1440
  • Tuesday 21/05/2019
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

180 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

165 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

270 روز مانده تا شروع

210 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

194 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده:

242 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت توسعه و مدیریت فروغ افکار

پایان یافته
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

152 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

211 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

152 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

125 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

176 روز مانده تا شروع

152 روز مانده تا شروع

115 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

137 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

186 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: کانون آگهی و تبلیغات توسعه

28 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

19 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

پایان یافته