رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی علمی

333 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین

72 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

88 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان گیلان

در حال برگزاری
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

23 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته