رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 01/01/1398
  • الخميس 15/07/1440
  • Thursday 21/03/2019
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: مهر 1398
برگزار کننده:

186 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

233 روز مانده تا شروع

213 روز مانده تا شروع

176 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1398
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

198 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

26 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

247 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده:

81 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

79 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

34 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: TIBF

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پارک شهید چمران باغ گلها

پایان یافته

11 روز مانده تا شروع

209 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد استان قزوین

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

پایان یافته