رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 27/07/1396
  • الخميس 29/01/1439
  • Thursday 19/10/2017
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی استانداری چهارمحال و بختیاری

در حال برگزاری
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده:

148 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نشرآوران

8 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه

60 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده:

41 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مسوول امور نمایشگاهی کرمانشاه: خانم امامی نیا

22 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن علمی متخصصین فارماکوگنوزی ایران، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

41 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت فدک همایش ایرانیان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده:

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

پایان یافته

5 روز مانده تا شروع

4 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده:

118 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع