رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 04/12/1396
  • الجمعة 08/06/1439
  • Friday 23/02/2018
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران

116 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه ذهن برتر

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران- دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون یادگیری فردا(کیف کو)

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: موسسه آموزشی فرزانگان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: موسسه آموزشی فرزانگان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

46 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: دانشگاه امیر کبیر/ایده بازار

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: امیرحسین امیری

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: انجمن پژوهش های علمی در مهندسی عمران و معماری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: دانشگاه پلی تکنیک صنعتی امیرکبیر

7 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: موسسه نوآوری علوم و فنون ایران

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: گروه های آموزشی روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور

5 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: Unified Academy of Innovation کشور نیوزلند، حمایت IEEE بخش ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده:

پایان یافته