رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 27/06/1397
  • الثلاثاء 08/01/1440
  • Tuesday 18/09/2018
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

132 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

148 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

142 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

60 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

43 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

83 روز مانده تا شروع

15 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده:

پایان یافته

97 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

25 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

67 روز مانده تا شروع

پایان یافته