رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 27/04/1397
  • الأربعاء 06/11/1439
  • Wednesday 18/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

219 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده:

204 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

96 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

123 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

93 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده:

116 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده:

153 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

66 روز مانده تا شروع

149 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

88 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

77 روز مانده تا شروع

77 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

129 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

96 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

94 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

181 روز مانده تا شروع