رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 02/02/1397
  • الأحد 07/08/1439
  • Sunday 22/04/2018
نمایشگاههای دسته بندی علمی
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

153 روز مانده تا شروع

235 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده:

درحال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

167 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده:

163 روز مانده تا شروع

163 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: پیمانکار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس

205 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

11 روز مانده تا شروع

156 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی

181 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

225 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی تهران

58 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: گروه پژوهشی صنعتی آریانا

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: انجمن علمی نانو دانشگاه شریف

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: موسسه ذهن برتر

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران- دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون یادگیری فردا(کیف کو)

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: موسسه آموزشی فرزانگان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: موسسه آموزشی فرزانگان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: کانون دانش آموختگان کارآفرینی دانشگاه

پایان یافته