رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 04/11/1397
  • الخميس 18/05/1440
  • Thursday 24/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 96
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران/شرکت پارسان

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاههای بین المللی ایران اجراء توسط گروه تجارت و اطلاعات کوشا

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی استان لرستان

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت هفتواد افق

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: امیرحسین امیری

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: گروه های آموزشی روانشناسی دانشگاه های سراسر کشور

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: مجتمع هارمونیک سنتر

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: گروه آریانا

پایان یافته
زمان: آبان 1396
برگزار کننده: موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران

پایان یافته
زمان: آذر 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آروین مهر فجر

پایان یافته