رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • دوشنبه 31/04/1398
  • الاثنين 20/11/1440
  • Monday 22/07/2019
نمایشگاههای دسته بندی استارت آپ

471 روز مانده تا شروع

471 روز مانده تا شروع

157 روز مانده تا شروع

205 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

155 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

141 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

224 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

70 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت سورنا پیشرو الوند

35 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

108 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

106 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

101 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: شرکت مدیریت بین المللی تجارت و رویداد آرسا

101 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان

108 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده:

134 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع

134 روز مانده تا شروع