رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

201 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

11 روز مانده تا شروع

پایان یافته

126 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

57 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

249 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ویونا آریا ویژن

47 روز مانده تا شروع

78 روز مانده تا شروع

13 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1398
برگزار کننده: شرکت تعاونی چندمنظوره نمایشگاه اصفهان

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: کانون آگهی و تبلیغات توسعه

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان یزد

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کیان فرتاک هستی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته