رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 01/08/1398
  • الأربعاء 24/02/1441
  • Wednesday 23/10/2019
نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

43 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

30 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

12 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

89 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

83 روز مانده تا شروع

34 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

پایان یافته

8 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

131 روز مانده تا شروع

در حال برگزاری