نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • سه شنبه 06/07/1400
  • الثلاثاء 21/02/1443
  • Tuesday 28/09/2021
نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

31 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: مهر 1400
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

21 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1400
برگزار کننده: سازمان نظام صنفی رایانه‎ای کشور

پایان یافته
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کاسپین زنجان

پایان یافته

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: گروه تجارت و اطلاعات کوشا (ITG)

133 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

پایان یافته

پایان یافته