رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 31/05/1398
  • الخميس 21/12/1440
  • Thursday 22/08/2019
نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

74 روز مانده تا شروع
زمان: آبان 1398
برگزار کننده:

73 روز مانده تا شروع

24 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

151 روز مانده تا شروع

پایان یافته
زمان: دي 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی چیستا

145 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع

183 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: شرکت رویدادهای نمایشگاهی مهر لیان

پایان یافته

پایان یافته

70 روز مانده تا شروع
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی استان خوزستان

پایان یافته
زمان: خرداد 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

پایان یافته

192 روز مانده تا شروع

59 روز مانده تا شروع

22 روز مانده تا شروع