نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی

رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 07/11/1400
  • الخميس 24/06/1443
  • Thursday 27/01/2022
نمایشگاههای دسته بندی تفریحی و آموزشی
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری

پایان یافته
زمان: بهمن 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

2 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آبان 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: اسفند 1399
برگزار کننده: مرکز کار ایران

پایان یافته
زمان: مرداد 1400
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی خورشید

پایان یافته
زمان: دي 1400
برگزار کننده: شرکت ایده تجارت هرمس

پایان یافته
زمان: آذر 1400
برگزار کننده: شرکت تعاونی نمایشگاه استان اصفهان

پایان یافته

20 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1399
برگزار کننده: شرکت نماطرح خاورمیانه

پایان یافته
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: اتاق اصناف تهران با همکاری توسعه نمایشگاهی پارسیان الوند( رضا لیاقت جو)

پایان یافته

پایان یافته
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی میلاد نور

پایان یافته
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: ذهن نو

پایان یافته
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده: کاسپین زنجان

پایان یافته

پایان یافته