رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 04/11/1396
  • الأربعاء 08/05/1439
  • Wednesday 24/01/2018
نمایشگاههای دسته بندی منسوجات

237 روز مانده تا شروع

26 روز مانده تا شروع

31 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

42 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

22 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1396
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی

پایان یافته

پایان یافته
زمان: شهريور 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ج.ا.ایران

پایان یافته