رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 28/11/1397
  • الأحد 12/06/1440
  • Sunday 17/02/2019
نمایشگاههای دسته بندی منسوجات
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده:

22 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1398
برگزار کننده:

366 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی هرمزگان

پایان یافته

63 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته

115 روز مانده تا شروع

30 روز مانده تا شروع

376 روز مانده تا شروع

123 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع

23 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

44 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی ارومیه

10 روز مانده تا شروع
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

11 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

17 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت برتر ملل هیراد پارس آوین

پایان یافته