رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 28/04/1397
  • الخميس 07/11/1439
  • Thursday 19/07/2018
نمایشگاههای دسته بندی منسوجات
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

18 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

18 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

158 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

237 روز مانده تا شروع

138 روز مانده تا شروع
زمان: دي 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

179 روز مانده تا شروع

209 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

200 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

88 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

136 روز مانده تا شروع

61 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته
زمان: دي 1396
برگزار کننده: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته
زمان: بهمن 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته