رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 26/08/1397
  • السبت 09/03/1440
  • Saturday 17/11/2018
نمایشگاههای دسته بندی منسوجات
زمان: اسفند 1397
برگزار کننده: شرکت تویاپ

103 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان سیستان و بلوچستان

30 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت گسترش نمایشگاه های دائمی استان البرز

9 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: مرداد 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: .

38 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: سیما نساج

پایان یافته
زمان: دي 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

37 روز مانده تا شروع
زمان: تير 1397
برگزار کننده: نمایشگاه بین المللی جنوب استان آذربایجان غربی

پایان یافته

107 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی برتر ملل هیراد پارس آوین

75 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1397
برگزار کننده: سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی

پایان یافته
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی

79 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: وزارت اقتصاد و بازرگانی قطر

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

15 روز مانده تا شروع

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته
زمان: مهر 1396
برگزار کننده: مسوول برگزاری: خانم رنجبری زاد

پایان یافته