رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • شنبه 27/05/1397
  • السبت 07/12/1439
  • Saturday 18/08/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 97
زمان: تير 1397
برگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف

پایان یافته
زمان: تير 1397
برگزار کننده: راه رشد آسیایی

پایان یافته

پایان یافته

پایان یافته

77 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع

46 روز مانده تا شروع

57 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

13 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

158 روز مانده تا شروع

168 روز مانده تا شروع

158 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پایان یافته
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

37 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

146 روز مانده تا شروع

146 روز مانده تا شروع

137 روز مانده تا شروع

128 روز مانده تا شروع
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: کتاب دریایی ایران

37 روز مانده تا شروع