رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • يكشنبه 06/03/1397
  • الأحد 13/09/1439
  • Sunday 27/05/2018
نمایشگاههای دسته بندی نمایشگاه 97

39 روز مانده تا شروع

160 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع

129 روز مانده تا شروع

140 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده:

97 روز مانده تا شروع
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

251 روز مانده تا شروع

251 روز مانده تا شروع

241 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در حال برگزاری
زمان: مهر 1397
برگزار کننده: شرکت رسا گفتمان صنعت بینش

120 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1397
برگزار کننده: مدرس: رضا مهدوی

پایان یافته

229 روز مانده تا شروع

229 روز مانده تا شروع

220 روز مانده تا شروع

211 روز مانده تا شروع

120 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: شرکت سامع پاد نوین

189 روز مانده تا شروع