رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • چهارشنبه 26/10/1397
  • الأربعاء 10/05/1440
  • Wednesday 16/01/2019
نمایشگاههای دسته بندی نوشیدنی
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بین المللی بندرعباس

19 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم بهادری

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته