رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • جمعه 30/01/1398
  • الجمعة 14/08/1440
  • Friday 19/04/2019
نمایشگاههای دسته بندی نوشیدنی
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

241 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

17 روز مانده تا شروع

239 روز مانده تا شروع

242 روز مانده تا شروع

277 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

195 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده:

117 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

131 روز مانده تا شروع

131 روز مانده تا شروع
زمان: شهريور 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

131 روز مانده تا شروع

172 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده: نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

در حال برگزاری
زمان: بهمن 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی بندرعباس

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: کانون فرهنگی تربیتی قدس

پایان یافته
زمان: آبان 1397
برگزار کننده: شرکت مهر کوثر افق

پایان یافته
زمان: آذر 1397
برگزار کننده: مسوول نمایشگاه ها: خانم بهادری

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی ماندگار تجارت شیرین

پایان یافته
زمان: شهريور 1397
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

پایان یافته
زمان: اسفند 1396
برگزار کننده: شرکت نمایشگاهی منیر تجهیز امین

پایان یافته