رخدادنما

سایت اطلاع رسانی جامع نمایشگاه ها


  • پنجشنبه 06/04/1398
  • الخميس 24/10/1440
  • Thursday 27/06/2019
نمایشگاههای دسته بندی نوشیدنی

132 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت تجارت بین المللی کاسپین نیاوران

159 روز مانده تا شروع

49 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع

200 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته

222 روز مانده تا شروع

153 روز مانده تا شروع

96 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خراسان شمالی

172 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده: شرکت طرح و توسعه

پایان یافته

170 روز مانده تا شروع
زمان: ارديبهشت 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

173 روز مانده تا شروع

208 روز مانده تا شروع
زمان: فروردين 1398
برگزار کننده:

پایان یافته

126 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کارآفرین آتیه روشن

48 روز مانده تا شروع
زمان: مرداد 1398
برگزار کننده: شرکت کار آفرین آتیه روشن

48 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شرکت برساز رویداد پارس

153 روز مانده تا شروع
زمان: آذر 1398
برگزار کننده: شركت برساز رويداد پارس

153 روز مانده تا شروع